Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2014

Caern
4636 ab76 500
Reposted fromministerium ministerium viavesania vesania
5581 03c2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viavesania vesania
8757 4b6e
Reposted fromamatore amatore viavesania vesania
Caern
A ci, którzy tańczyli, zostali uznani za szalonych przez tych, którzy nie słyszeli muzyki.
— Friedrich Nietzsche
Caern
Ja jeden z wielu
ukryty wśród miliarda
Wstydzę się, że jestem
— Różewicz
Reposted fromsfeter sfeter viavesania vesania
Caern
4562 a48f
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viavesania vesania
Caern
Caern

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Caern
Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— Haruki Murakami
Reposted fromxyxzyz xyxzyz viavesania vesania
Caern
Kochała go jeszcze, bo miłość tak szybko nie odchodzi, potrzebuje czasu, zanim się zbierze, pójdzie i ostatecznie zamknie za sobą drzwi. Ale miłość nie czuła się już u niej dobrze. Stała się nieufna, znużona i nadszarpnięta. Niczym złamany kwiat, który jeszcze przez chwilę kwitnie, ale już zwiesza płatki i nieuchronnie obumiera.
— Charlotte Link
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavesania vesania
Caern
7483 605f
Reposted fromescapism escapism viavesania vesania

December 27 2014

7091 09af
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viavesania vesania

December 13 2014

1947 65b7
Reposted fromamatore amatore

February 21 2014

Caern
5674 a2d1 500
Reposted byazazelbassman
Caern
5413 f0a7 500
Caern
9638 c98b 500
Caern
9621 2f52 500
Caern
9596 c6d7 500
Caern
9486 e9d4
Caern
9370 17df 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl